Hoofdpagina

Uit GoGoPedia
Versie door TheoLab (overleg | bijdragen) op 7 aug 2015 om 12:46 (Bent u een GoGoPedian?)
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom op GoGoPedia
The Good Governance Wiki


Landbouw, bosbouw &  visserij Delfstoffenwinning Industrie Energie-  & waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Handel, horeca  & reparatie Vervoer, opslag  & communicatie Financiële  & zakelijke dienstverlening Overheid Zorg  & overige dienstverlening
De vogelzwerm verbeeldt de GoGoPedia gemeenschap: als individu kwetsbaar, maar in samenwerking buitengewoon onkwetsbaar. bron:Commons

Wat is GoGoPedia?

GoGoPedia, of de Good Governance Wiki, is een platform waar, in principe, alle organisaties wereldwijd te vinden zullen zijn met, in de tijd gezien, de effecten van hun governance/bedrijfsvoering op alle stakeholders. Iedere burger of NGO kan een effectmeting starten vanuit deze Good Governance Wiki.

Wie zijn gestart met GoGoPedia?

GoGoPedia is in het leven geroepen door de oprichters van de Good Governance Monitor (Leo Sonneveld, Theo Labrujere, Nico Scheepers). De monitor (organisatie) en de wiki (community) zijn onderdeel van de stichting met de naam GoGoPedia Foundation (i.o.). Zowel de Good Governance Monitor (GoGoMo) als de Good Governance Wiki (GoGoPedia) staan volledig ten dienste aan good governance (fatsoenlijk bestuur) en een integere samenleving. Na aftrek van kosten wordt eventuele winst ter beschikking gesteld aan de GoGoPedia Foundation die het beheer over de Good Governance Monitor en Wiki voert. De wiki wordt beschikbaar gesteld aan, en beheerd door, de community conform de richtlijnen van de GoGoPedia Foundation. De wiki publiceert de Good Governance & Intergrity rating (GGI) van bedrijven, instellingen en overheden.

Trendlijn integriteit

Door meerdere meetmomenten en meerdere thema’s te publiceren ontstaat voor de burger, wereldwijd, een trend per organisatie voor wat betreft hun Good Governance & Integrity rating (GGI).

Van kritiek naar invloed

Deze wiki faciliteert het transformatieproces van kritiek naar invloed. D.w.z. invloed gericht op verbetering van de besluitvorming (of governance) en het bevorderen van integriteit of herstellen daarvan.

GoGoPedia dient belangen van meerdere stakeholders

Invloed die gericht is op de verwezenlijking van persoonlijke agenda's of doelen waardoor anderen worden geschaad, voldoen niet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten van GoGoPedia.

Missie en Visie

De missie en visie van GoGoPedia komen overeen met GoGoMo. Verder hanteert GoGopedia vier principes die zijn geïnspireerd op de "vijf zuilen" (five pillars) van Wikipedia.

Wat is een GoGoPedia-effectmeting?

Eerste praktijkvoorbeeld: olie- en gasboring Woerden

Voor een praktijkvoorbeeld uit Woerden zie effectmeting gas- en oliewinning Woerden.

Welke andere kwesties lenen zich voor effectmetingen?

Voorbeelden van thema's of kwesties waarbij effectmetingen meerwaarde hebben, zijn te vinden op de website van de Good Governance Monitor (GoGoMo.org), de website van de intitiatiefnemers van deze GoGoPedia-wiki. Verwacht wordt dat andere betrokkenen de handschoen zullen oppakken en met effectmetingen aan de slag willen gaan. Denk aan:

 • burgers / de community
 • stakeholdergroepen
 • belangenverenigingen
 • NGO's
 • overheden
 • frontrunners in het bedrijfsleven

Bent u een GoGoPedian?

Als u net als wij gelooft dat een integere wereld waarin alle stakeholders heel en ongeschonden kunnen blijven, een realistisch en lovenswaardig doel is, of, als schade voorkomen echt niet mogelijk is, deze stakeholders gecompenseerd dienen te worden, help dan mee en wordt een GoGoPedian. Gezien de talloze voorbeelden waarin de integriteit in het geding is, de alom aanwezige fraude en corruptie, de massale ont- en miskenning van schade bij enorme groepen mensen, is er behoefte aan heel veel menskracht om het tij te keren. Er is eigenlijk aan alles behoefte, maar om een paar voorbeelden te geven, in willekeurige volgorde:

 • Key Initiators: kartrekkers die een effectmeting willen starten.
 • IT'ers die willen meebouwen aan deze (media)wiki of onze website (Joomla/php), of die de ketens (belangenverstrengeling en relaties van bedrijven in beeld willen brengen m.b.v. open data (semantische web & linked data).
 • Statistici en academici met onderzoeksvaardigheden
 • Marketeers, sociale media gebruikers, content marketeers
 • Gewone stervelingen ;-) en ambassadeurs voor een integere samenleving

Registreer en doe mee!

Als u wilt meedoen, of een GoGoPedia-effectmeting wilt starten, neem dan contact met ons op,
of registreer u als gebruiker en kijk dan hier voor verdere instructies.

Informatie
Op GoGoPedia staan tabellen met informatie over:


Contact

Om met GoGoPedia in contact te treden kunt u het contactformulier voor bezoekers invullen Contact