Hoofdpagina

Uit GoGoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken


Welkom op GoGoPedia
The Good Governance Wiki

GoGoPedia is een wiki-platform over goed bestuur (Good Governance) en integriteit en beoogt een zo onafhankelijk mogelijk beeld te geven van de effecten van beleid/bedrijfsvoering van organisaties op alle belanghebbenden (stakeholders).

Inhoud

Op GoGoPedia worden de resultaten van stakeholdereffectmetingen gepubliceerd die zijn uitgevoerd voor:

  • publieke sector
  • private bedrijven
  • NGO's.

Deze worden begeleid vanuit GoGoMo, de stichting die ook dit platform faciliteert.
Meer over die stichting staat op de website van GoGoMo. Ook staat daar wat effectmetingen inhouden.

Meedoen als particulier

Het is ook mogelijk als particulier een effectmeting te starten en publiceren via dit platform.
Een belangrijk criterium is daarbij of u als vertegenwoordiger of een exponent van een groep stakeholders optreedt of zo kunt worden gezien.
Ook horen we graag van u als u uit andere bronnen informatie wilt bijdragen.
Neem contact met ons op om een effectmeting te starten, zodat wij u daarbij kunnen ondersteunen.

Toekomst

In de toekomst worden deze resultaten beschikbaar gesteld als Linked Open Data.
Daarbij worden dan ook data uit andere bronnen gekoppeld om een zo helder mogelijk beeld te scheppen van staat van het bestuur (governance) en de integriteitswaarde van de betreffende organisatie.
Informatie over bedrijven, organisaties en instellingen zijn op deze wiki via de volgende categorieen te vinden:

Boeteclausule

Deze zomer is er een Enquête boeteclausule 2016 gehouden in samenwerking met de Stichting New Financial Forum.
De resultaten gaven 400 suggesties, waarvan er 10 samenvattende van zijn gepubliceerd, zie ook: GoGoMo - nieuws.

Sort sol ved Ørnsø 2007.jpg

Contact

Contact Neem vrijblijvend contact met ons op of volg ons op Twitter GoGoPedia


Als u wilt meedoen, of een GoGoPedia-effectmeting wilt starten,
neem dan contact met ons op.