Bedrijfstak

Uit GoGoPedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Bedrijfstak is de verzamelnaam voor een groep organisaties/bedrijven binnen één bepaalde branche. De organisaties in een bedrijfstak vervullen een gelijksoortige functie in het voortbrengingsproces van een bepaalde product of dienst. Bijvoorbeeld de bedrijfstak voor brandstofleveranciers bestaat uit bedrijven als Shell, Texaco, Esso etc..(zie Wikipedia).


Landbouw, bosbouw &  visserij Delfstoffenwinning Industrie Energie-  & waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Handel, horeca  & reparatie Vervoer, opslag  & communicatie Financiële  & zakelijke dienstverlening Overheid Zorg  & overige dienstverlening


Indeling

In de publicatie "De Nederlandse economie 2007" (Tabel 3.3 Bedrijfstakkenoverzicht, 2007. Pag. 56) geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een overzicht, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling, bestaande uit de volgende 10 bedrijfstakken:


Als u wilt meedoen, of een GoGoPedia-effectmeting wilt starten,
neem dan contact met ons op.